کارگاه آموزشی مهارت تفسیرموضوعی قرآن

دبیرستان دخترانه نمونه دولتی مائده و راهنمایی نمونه دولتی شهید فلاحی ، در راستای عمل به بخشنامه ی ارسالی ازطرف اداره ناحیه یک کرج ، مبنی بریک روز با قرآن درتاریخ چهارشنبه 19/11/90 ، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مهارت تفسیر موضوعی قرآن (درمجتمع قلم) ، با حضورمحقق و مؤلف کتابهای تفسیر موضوعی ، جناب آقای دکترمحمد بیستونی نمود که بسیارجذاب ، نو و عالی و کاربردی بود .

این برنامه مورد استقبال اولیای محترم و کلیه دانش آموزان عزیز قرار گرفت .

/ 0 نظر / 27 بازدید