برگزاری اولین همایش فیزیک استان البرز در تالارشهیدان نژاد فلاح

اولین همایش بزرگ فیزیک استان البرز، به همت دبیرستان نمونه دولتی مائده وبا همکاری اداره آموزش وپرورش ناحیه یک ،یک شنبه بیست وهفتم آذرماه درتالارشهیدان نژادفلاح کرج  برگزارشد.
مراسم با تلاوتی ازآیات قرآن ، توسط  محمدهادی خزائی دانش آموزسال سوم دبیرستان شهیدعدالت منش و رتبه اول مسابقات قرآنی کشورآغازشد.
بعدازخواندن سرودجمهوری اسلامی ایران ،مجری برنامه مهدی قنبری ازحضوردانش آموزان ومعلمین عزیزواساتید ومسئولین محترم تشکرکرد.
خانم خازه دبیرهمایش ، استقبال ازاولین همایش فیزیک را بسیارخوب ارزیابی کردوگفت : 295  مقاله به همایش ارسال شد که پس ازانجام داوری اولیه سی مقاله اثربرگزیده و بیست وپنج مقاله به عنوان آثارمنتخب برگزیده شدند . وی گفت :ازهمه کسانی که مقاله ارسال کردند تقدیروتشکرمیشود.
تعدادی ازدانش آموزان که طرح آنها برگزیده شده بود به ارائه مطالب خود پرداختند. درادامه دکترمجتهدزاده استادفیزیک دانشگاه آزادو آقای حلیمی مدیرکل محترم اداره کل آموزش وپرورش استان البرزو مهندس ایران نژاد معاون محترم استاندار و فرماندارمحترم شهرستان کرج برای حاضرین درهمایش ، سخنرانی کردند.
دراین مراسم حجرگشت مدیرمحترم ناحیه 1 آموزش وپرورش و اعلایی معاون محترم آموزش متوسطه استان البرز و فلاحتکارمعاون محترم پژوهشی آموزش وپرورش استان البرزو آقاصفری مشاورمحترم مدیرکل و رئیس روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان البرز و مهرورمعاون محترم برنامه ریزی فرمانداری شهرستان کرج ، حضورداشتند.دراین مراسم به برگزیدگان ومنتخبین همایش هدایایی تقدیم شد.

برای تقدیروتشکرازمسئولین محترم به آنها تندیس هایی اهدا شد.
مراسم با خواندن دعای فرج پایان یافت .

/ 1 نظر / 29 بازدید
فرزانگان1

سلام ! اطلاعات خوبی روی سایته.... ولی کامل نیست ........ ما مدتی که توی فلاحی درس می خواندیم ، فلاحی گرچه سال های اول تاسیسش بود ولی حرف اول را بین مدارس راهنمایی می زد.