افتتاح کتابخانه تخصصی

کتابخانه تخصصی انجمن اولیاء و مربیان مدرسه نمونه دولتی شهیدفلاحی ودبیرستان مائده بطوررسمی با حضورمسئولین اداره کل وناحیه یک آموزش وپرورش کرج ومسئولین مرکزمشاوره رازی درتاریخ یکشنبه 30/11/90 افتتاح گردید . این کتابخانه تخصصی به همت اعضای انجمن اولیاء مجهزگردیده وشامل بیش از300 موضوع و بیش از500 جلدکتاب با موضوعات علمی، آموزشی ، روانشناسی ، تعلیم وتربیت ، عقیدتی ، تاریخی ، رمان ،شعر میباشد و سی دی های آموزشی وتربیتی می تواند مورد استفاده خانواده ها ومدرسین آموزش خانواده قرارگیرد.

این کتابخانه توسط اعضای انجمن هفته ای دو روز ، روزهای یک شنبه وچهارشنبه آماده ارائه کتاب و سی دی های مختلف به والدین می باشد.

/ 0 نظر / 26 بازدید